מהי המטרה והחשיבות של תכנית עסקית עבור עסק חדש?

מהי המטרה והחשיבות של תכנית עסקית עבור עסק חדש?

מהי המטרה והחשיבות של תכנית עסקית עבור עסק חדש? הכלי החשוב ביותר העומד לעזרתו של היזם בהקמה של עסק חדש הינו תכנית עסקית ,מטרת התכנית להתוות לבעל העסק את הקווים המנחים בשלבי ההקמה והתפעול השותף עוד טרם ההשקעה הכספית שעל היזם להשקיע. על התכנית להציג ליזם באופן ברור...