מסלול מיוחד להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים

מסלול מיוחד להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים

עקב השפעות הקורונה משרד האוצר פותח מסלול מיוחד להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים שר האוצר, הנהלת משרד האוצר, בנק ישראל, רשות המסים ורשות ניירות ערך התכנסו להערכת מצב נוספת לבחינת התמודדות המשק הישראלי עם התפרצות נגיף הקורונה. לאחר סיום הישיבה הוחלט על פתיחת קרן חדשה...