fbpx
מסלול כסף חכם

מסלול כסף חכם

תוכנית כסף חכם משרד הכלכלה מעודד יצואנים להרחיב את פעילותם העסקית בחו"ל, מטרת תוכנית כסף חכם היא לפתח פעילות של עסקים ישראלים גם מעבר לים מול שווקים חדשים אותם לא הכירו בעבר אך מעוניינים מאוד להכיר לחדור ולשווק את תוצרתם מול שוק זה. תוכנית כסף חכם היא בהחלט מענה...