fbpx
scale app

scale app

scale app כתיבה של תוכנית עסקית לפיתוח של אפליקציית משקל חדשה, מטרת כתיבת תוכנית עסקית באנגלית היא לצורך חדירה לשוק USA לאחר סיום פיילוט...
V-POWER GROUP

V-POWER GROUP

V-POWER GROUP מנכ”ל החברה בישראל מר יואל נדרש להכין תכנית עסקית באנגלית לצורך הגשה לדירקטוריון החברה אשר ממוקם בסין לצורך קבלת החלטות מהותיות לגבי ההיתכנות העסקית טרם ההקמה של סניף חדש בישראל. V-POWER GROUP הינה חברה גלובלית הממוקמת בסין ומתמחה בתשתיות ייצור...