fbpx

scale app

כתיבה של תוכנית עסקית לפיתוח של אפליקציית משקל חדשה, מטרת כתיבת תוכנית עסקית באנגלית היא לצורך חדירה לשוק USA לאחר סיום פיילוט בישראל