fbpx
scale app

scale app

scale app כתיבה של תוכנית עסקית לפיתוח של אפליקציית משקל חדשה, מטרת כתיבת תוכנית עסקית באנגלית היא לצורך חדירה לשוק USA לאחר סיום פיילוט...