fbpx
scale app

scale app

scale app כתיבה של תוכנית עסקית לפיתוח של אפליקציית משקל חדשה, מטרת כתיבת תוכנית עסקית באנגלית היא לצורך חדירה לשוק USA לאחר סיום פיילוט...
ECOM SCHOOL

ECOM SCHOOL

ECOM SCHOOL המכללה הטכנולוגית ECOM SCHOOL הינו מיזם חדשני ללימוד כלל מקצועות האון ליין והסייבר באופן מקוון וגם עם מרכזי לימוד הפזורים ברחבי הארץ. היזמים ד"ר מאיר עידו ובן ביקשו לכתוב תוכנית עסקית וכן ליווי בגיוס מימון בנקאי לצורך פיתוח עסקי. גם לכם יש רעיון למיזם...
Gifto

Gifto

Gifto אם גם לכם יש רעיון לאתר אינטרנט חדש או אפליקציה חדשה הצוות המקצועי של אסיסט-טים יכתוב עבורכם תכנית עסקית לצורך גיוס מימון או בהקמה של מיזם חדש. ליווינו את היזמים טרם ההקמה של אתר הסחר בשלב הראשון בבדיקת כדאיות ולאחר מכן בכתיבה של תכנית עסקית לצורך גיוס של...
ZMED LASER

ZMED LASER

ZMED LASER לא פעם חברה נדרשת להכין תכנית עסקית, תוכנית עסקית היא מסמך הרמת חשיבות גובה ביותר עבור הנהלת החברה טרם קבלת החלטות גורליות . אם לפתח קו ייצור חדש או לצאת לסבב גיוס על מנת להרחיב את פעילות החברה גם בחו”ל . נדרשנו להכין תכנית עסקית באנגלית להנהלת החברה...
V-POWER GROUP

V-POWER GROUP

V-POWER GROUP מנכ”ל החברה בישראל מר יואל נדרש להכין תכנית עסקית באנגלית לצורך הגשה לדירקטוריון החברה אשר ממוקם בסין לצורך קבלת החלטות מהותיות לגבי ההיתכנות העסקית טרם ההקמה של סניף חדש בישראל. V-POWER GROUP הינה חברה גלובלית הממוקמת בסין ומתמחה בתשתיות ייצור...