fbpx

הערכת שווי עסקים

אחד האתגרים הגדולים במכירת העסק הוא הצורך בהערכת שוויו. למעשה, הדילמה הזו ‏מטרידה את הצד הקונה לא פחות ממה שהיא מטרידה את הצד המוכר. במקרה כזה – מי שמוכר ‏את עסקו ירצה לזכות בתשלום התמורה ההוגנת ביותר עבור העסק שלו, בעוד שהצד הרוכש את ‏העסק יחשוש מתשלום שהוא גבוה יותר משוויו האמיתי של העסק. מאחר והערכת שוויים של ‏עסקים הינה שלב חשוב מאד והכרחי לצורך מכירת העסק, על בעל העסק לבצע אותה עוד לפני ‏שהוא מציע עסקו למכירה, לא כל שכן, לפני שהוא נכנס למשא ומתן עם רוכשים פוטנציאליים. ‏כאשר בידי בעל העסק מצויה הערכת שווי העסק, הוא יודע בדיוק מה ערכו של העסק שלו, ‏וכתוצאה מכך, אף מודע לטווח הקווים האדומים שלו בהליכי המו"מ אותם הוא עתיד לקיים מול ‏רוכשים.‏

?מהן השיטות הנהוגות לצורך הערכת שווי עסקים

כיום, נפוצות שלוש שיטות מרכזיות המשמשות להערכת שווי של נכס-עסקים וחברות:‏

שיטת הערך הנכסי – לרוב, שיטה זו תתאים לחברות העוסקות בתחום הנדל"ן ומחזיקות ‏בבעלותן נכסים. כאשר המדובר במכירת מבנה או במכירת קרקע שמצויה בבעלות חברה, ‏קל יהיה, יחסית, להעריך את שוויים של הנכסים. אולם, ברור למדי, כי שיטה זו לכשעצמה, ‏אינה מספיקה לצורך הערכה אמיתית, וזאת, מכיוון שהיא אינה מתייחסת בתחשיב ‏להכנסות העתידיות שצפויות מפעילותה של החברה.‏
שיטת היוון תזרימי מזומנים – שיטה זו מתאימה לצורך ביצוע הערכת שוויו של עסק פעיל ‏ועובד. בביצוע הערכת שווי עסקים על פי שיטה זו יחושב ערך החברה לפי תזרים ‏המזומנים העתידי, הצפוי לה בשנים הקרובות. על מנת להשתמש בשיטה תבוצע הערכה ‏לתזרים המזומנים העתידי, מה שבמידה רבה, מהווה עקב אכילס של השיטה, בשל הקושי ‏ההגיוני הקיים בהערכה מדויקת לגמרי של תזרים מזומנים עתידי.‏
שיטת מכפיל הרווח – בשיטה זו יוערך ערך חברה על בסיס הרווח השנתי שלה. ביצועי ‏החברה, כפי שהיו בשנות פעילותה האחרונות, נבחנים ובהם משוקלל גם שיעור הצמיחה ‏העתידית שלה. בסופו של דבר, בשיטה זו, ייקבע שוויה של החברה על ידי מכפלת הרווח ‏הנקי של העסק במספר השנים הנדרשות לצורך החזרת ההשקעה.‏
• נקודה חשובה נוספת, המסייעת בביצוע הערכת שווי עסקים באופן מדויק ככל האפשר, היא ‏עסקאות דומות שבוצעו בעבר הקרוב ומתייחסות לתחום פעילותו של העסק המועמד ‏למכירה.‏

 :בשורה התחתונה

אם בכוונתכם למכור את העסק שלכם, ברור למדי כי עליכם לבצע את חישובי שווי ערכו של העסק, ‏לפני שאתם מתחילים לנקוט בצעדים הנדרשים. אבל, סביר להניח, כי בשלב הזה כבר הבנתם, ‏כי מדובר בחישובים מורכבים למדי, שמשתנים, ספציפית, לפי העסק עליו מדובר. לכן, מומלץ ‏לפנות לבצע זאת אך ורק באמצעות איש מקצוע המתמחה בתחום, ולא לנסות ולחשב זאת ‏בעצמכם. חשוב לזכור כי גם הערכת שווי של עסק קטן או בינוני עלולה להיות עניין מורכב למדי!‏

Assist-Team הדרך הנכונה לבדיקת השקעה

054-7191999

18:00 - 9:00

ילדי טהרן 8 ראשון לציון

ראשון לציון

שעות פעילות:
א'-ה': 09:00-18:00

info@assist-team.co.il

כתבו לנו

 כל הזכויות שמורות © 2017  Assist-Team 

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

צור קשר