fbpx

תזרים מזומנים

תזרים המזומנים, מהווה, למעשה, את זרימת הכסף המזומן אל עסק והחוצה ממנו לאורך ‏תקופת זמן מוגדרת. כסף המזומן, כידוע, מהווה את הדלק שמניע פעילותו של כל עסק, ולכן ‏קיימת חשיבות רבה לניהולו הקפדני. ניהול תזרים המזומנים באופן רשלני או כושל מהווה, כיום, ‏את אחד הגורמים העיקריים הנפוצים ביותר לקריסתם של עסקים כיום.‏
ניתן להפסיק לעבוד בצורה עיוורת ולקבל ליווי אישי על ידי כלכלן מומחה אשר ילווה את העסק שלך לצמיחה ושגשוג . צרו קשר לקבלת מידע נוסף על תהליך הליווי שלנו.

תזרים מזומנים חיובי מול רווח חשבונאי

תזרים מזומנים שלילי, פירושו מצב בו סכומי הכסף המזומן אשר יוצאים מחשבון העסק הינם ‏גבוהים יותר מסכומי הכסף המזומן אשר נכנסים אליו. אולם, רבים עדיין מתבלבלים בין רווחים ‏חשבונאיים לתזרים מזומנים חיובי, כך שחשוב לזכור כי גם עסקים המפגינים רווחיות מסוימת, ‏עלולים לקרוס, במקרים בהם, לאורך הזמן תזרים המזומנים שלהם יהיה שלילי. הפקת ‏החשבוניות ורישום ההכנסות, אמנם, משפיעים על "רווח" אך, אינם מעידים, ברך כלל, על תזרים ‏המזומנים העסקי. הגבייה בפועל, לעומת זאת, היא זו שמשפיעה על תזרים מזומנים, במיוחד, ‏בשל העובדה כי קיימים פערי זמנים בין מועדי ביצוע המכירות לבין מועדי גביית התשלום (אשראי ‏לקוחות). יתרה מכך – לפעמים, מכירות לא תהפוכנה לעולם לכסף מזומן, במקרים בהם הלקוח ‏נכנס למצב של חדלות פירעון, למשל. גם במצבים בהן העסק אינו נתון בסכנת קריסה מיידית, ‏ניהול רשלני או כושל של תזרים מזומנים, עתיד לגרור עלייה בלתי נמנעת בהוצאות המימון שלו, ‏ובשל כך, יש להקפיד על שמירת תזרים המזומנים כשהוא חיובי, על מנת לשמור על הפעילות ‏העסקית התקינה.‏

איך משיגים תזרים מזומנים חיובי?

לצורך כך, יש לנהל את תזרים המזומנים של העסק באופן שוטף ויעיל, שיקטין את הסיכון שקיים ‏בהיקלעות למשברים פיננסיים או להוצאות גדולות בלתי צפויות. לשם כך, על בסיס מיפוי מעמיק ‏ויסודי של העסק מהבחינות הפיננסיות והתזרימיות שלו במועד המיפוי, תוכן תחזית תזרים ‏המזומנים העתידית. את נתוני התחזית העתידית, יש להשוות בכל עת מול נתוני תזרים ‏המזומנים המתקיימים בפועל, כשאתם מטפלים מיידית בכל חריגה מהתחזית. ניהול תזרים ‏המזומנים בצורה אחראית ויעילה משפר את חוסנו הפיננסי של העסק, חזק את יכולת שרידותו ‏ואף מצמצם את הצורך באשראי הבנקאי וחוסך בעלויות המימון הגבוהות.‏

אילו פעולות ניתן לנקוט לצורך שיפור תזרים המזומנים בעסק?

קיימות אופציות פעולה רבות בהן ניתן לנקוט לצורך שיפור תזרים המזומנים העסקי. את חלקן, ‏רצוי להכיר וליישם אף ללא תלות במצב העסק מבחינה פיננסית, אלא לצורך שיפור מצב תזרים ‏מזומנים ולהפחתת עלויות המימון של העסק. את שאר הפעולות (למשל, הנחה משמעותית ‏ללקוחות המשלמים במזומן שמשפרת את תזרים המזומנים בעת משבר או מקטינה רווחיות) ‏רצוי לשמור אך ורק למצבי חירום, בעיקר מאחר ועלולה להיות להן השלכה שלילית על אספקטים ‏אחרים בעסק.‏
פעולות כניהול מערכת גביה יעילה, קיצור תקופות האשראי המוענקות ללקוחות ועוד פעולות ‏רבות, חלקן חשבונאיות וחלקן נוגעות לאופן פעולתו וייעולו של העסק, רצוי להכיר בשלב מוקדם ‏ככל הניתן, גם אם ברמה התאורטית בלבד. כך שמרחב הפעולות בהן תוכלו לנקוט, במקרה בו ‏ייקלע העסק לקשיי תזרים (חלילה וחס) יהיה רחב יותר ויאפשר לכם לפעול באופן מושכל ולא ‏כתגובה אינסטינקטיבית ולא מתוכננת למצב הלחץ.‏

Assist-Team הדרך הנכונה לבדיקת השקעה

054-7191999

18:00 - 9:00

ילדי טהרן 8 ראשון לציון

ראשון לציון

שעות פעילות:
א'-ה': 09:00-18:00

info@assist-team.co.il

כתבו לנו

 כל הזכויות שמורות © 2017  Assist-Team 

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

צור קשר