הלוואה בערבות המדינה

את הסיוע לעסקים הממשלה מנהלת באמצעות הקרן הממשלתית לעסקים קטנים ובינוניים שאינם עולים על מחזור שנתי של 100 מיליון ₪ .
הקרן בערבות מדינה מעניקה מגוון הלוואות לעסקים חדשים או עסקים קיימים וכל זאת דרך הבנקים ,על מנת להגיש בקשה לקרן בערבות מדינה יש להכין תכנית עסקית אשר משקפת את ההצדקה הכלכלית ופוטנציאל הרווח של העסק. אנו ממליצים להגיש את הבקשה באמצעות כלכלנים אשר מתמחים בהגשת בקשות לקרן בערבות מדינה על מנת להגדיל את סיכויי ההצלחה .

קהל מטרה של הלוואה בערבות מדינה:

 • עסקים חדשים – עד 500,000 ₪ להקמת עסק חדש
 • עסקים קיימים שמחזורם השנתי אינו עולה על 6.25 מיליון ₪  יכולים להפנות בקשה להלוואה עד לסכום של 500,000 ₪ או הלוואה שסכומה עד 8% מן המחזור החודשי.

מסלולי הלוואות בערבות המדינה:

 • מסלול עסקים בהקמה – הלוואות שנועדו לסייע ליזמים המבקשים להקים עסקים חדשים
 • מסלול הון חוזר – מטרת ההלוואות המוצעות במסלול זה היא לסייע לעסקים קיימים  בצמיחה, המתאפיינים בפערי תזרים, במימון ההון החוזר (ניתן לבקש החלפת אשראי קיים עד 50% מסך ההלוואה המוגשת כבקשה לקרן)
 • מסלול השקעות – ההלוואות במסלול השקעות הן הלוואות שמטרתן לסייע להתרחבות עסקים פעילים, רכישת ציוד, הקמת סניפים ועוד.
 • מסלול מהיר בסכום שאינו עולה על 100,000 ₪ – תת-מסלול המאפשר לקבל הלוואה לשם טיפול בבעיית הון חוזר, השקעה או הקמת עסק חדש.

משרד האוצר המפקח על הקרן הממשלתית לעסקים קטנים ובינוניים בחר בחברות ייעוץ עסקי מסוימות על מנת לבצע בדיקה של העסקים המבקשים הלוואה בערבות מדינה. חברות אלו מנתחות את העסק ובודקות את התכנית העסקית שהוכנה עבורך על ידי כלכלנים מומחים על מנת להגיש המלצה חיובית לקרן , בנוסף יש לעבור את אותו תהליך מול הבנק המלווה על מנת להגדיל את סיכויי הצלחת הבקשה. ההלוואות הניתנות מחולקות למספר מסלולים בהתאם להיקף הפעילות של העסק. המדינה מעניקה ערבויות להלוואה בשיעור של עד 85% מגובה ההלוואה.

ריבית הלוואות בערבות מדינה:

הריבית שנושאות הלוואות בערבות המדינה נתונה לשיקול דעתו של כל בנק ולאישור וועדת האשראי של הקרן והיא נקבעת בהתאם לאמות המידה המקובלות במערכת הבנקאית.

בטחונות לקבלת הלוואה בערבות המדינה:

 • המדינה מעמידה 60% – 85% מערך הערבות הכולל
 • הלוואות במסלול עסקים בהקמה ועסקים חדשים: נדרש להעמיד בטחונות נזילים בסך 10%מסכום ההלוואה (הלוואות עד 300,000 ₪) ועבור הלוואות בסכום גבוה מ-300,000 ₪ – 25% עבור יתרת הסכום.
 • הלוואות במסלול השקעות: נדרש להעמיד בטחונות נזילים בגובה 25% מההלוואה.
 • עסקים במסלול הון חוזר: נדרשים להעמיד בטחונות בגובה 25% מסכום ההלוואה.
 • אפשרות נוספת היא להעמיד ערב נוסף עבור 40% מסכום ההלוואה לכל היותר
 • הלווה נדרש להעמיד ערבויות אישיות בגובה סכום ההלוואה המלא
 • במסלול המהיר: ההלוואה הנה עד 100,000 ₪. ניתן להעמיד ערב אחד במקום בטחונות נזילים.
  ייתכן ויידרשו בטחונות נוספים, בהתאם לשיקול הבנק והחלטת הוועדה. 

דרישות סף לקבלת הלוואה בערבות המדינה

המדינה מעמידה מספר דרישות סף לקבלת ההלוואה, להן נדרש מבקש ההלוואה להתחייב בכתב:

 • הוכחה של השקעת הון עצמי בגובה 20% ומעלה בהקמת העסק.
 • עסקים קיימים במסלול השקעות, נדרש הון עצמי של 20% מגובה ההשקעה
 • העסק הסדיר את כל חובותיו למוסדות המס בישראל
 • חשבונות העסק וכן חשבונות בעלי המניות שלו חופשיים מהגבלה ועיקול ואינם מועמדים להגבלה.
 • לא מתנהל כל הליך משפטי כנגד העסק או בעליו מצד בנק כלשהו או ההוצאה לפועל
 • לא מתנהל כל הליך כינוס נכסים, פירוק, הסדר נושים, הוצאה לפועל או הקפאת הליכים כנגד העסק
 • העסק לא חב לבנק כלשהו חוב המוגדר כחוב פגום

 

תהליך העבודה :

 • פגישת היכרות מקדימה לאבחון העסק, צרכי המימון ותכנית ההשקעות ,גודל המימון הדרוש ועוד המון מידע על פעילות העסק לאורך השנים או טרם הקמתו.
 • העברת מסמכים רלוונטיים לצוות הכלכלנים של assist-team  
 • הכנה של תכנית עסקית ומסמכי הבקשה לקרן בערבות מדינה
 • העברת התכנית ובקשת המימון לקרן בערבות מדינה
 • מעקב וליווי צמוד של מגיש הבקשה וסטאטוס הבקשה עד סיום התהליך.

מומחים בגיוס הלוואה לעסק

אנו באסיסט-טים מומחים בגיוס הלוואות לעסקים מקרן בערבות מדינה, עד כה גייסנו הון מצטבר של עשרות מיליוני שקלים למספר עסקים מתחומים שונים ומגוונים כגון:

 1. אתרי אינטרנט/סחר דיגיטלי 

2. מסעדות ודוכני מזון 

3. עסקים בתחום המסחר והקמעונאות 

4. עסקים טכנולוגיים וסטארטאפים 

5. נותני שירותים

נשמח לסייע גם לכם לקבל הלוואה ולהזניק את העסק שלכם קדימה!!!

 לבדיקת זכאותכם לקבלת הלוואה לא עלות או התחייבות צרו עימנו קשר 

אסיסט-טים כל הזכויות שמורות © 2019

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות