fbpx

הלוואה בערבות המדינה

לצורך הגשת בקשת מימון לקרן בערבות המדינה או הקרן לסיוע לעסקים בינוניים יש צורך בהכנה של תכנית עסקית הממחישה את ההיתכנות הכלכלית של המיזם, ניתן לקבל מימון להקמה של עסק חדש ובתנאים אטרקטיביים מאוד ואף לקבל סיוע מהקרן לעסקים בינוניים להרחבה של פעילות עסקית או החזר הון . אנו מתמחים בהכנה של תכנית עסקית לצורך גיוס אשראי וכל זאת בתהליך מהיר אישי וצמוד עד קבלת המימון הנדרש . התהליך מתחיל בפגישה ראשונה במשרדי החברה עם כלכלן מומחה לבדיקת ההתאמה שלכם לקרנות הסיוע , צרו קשר לתיאום הפגישה.

תוכנית עסקית לקרן בערבות מדינה:

 • עסקים חדשים – עד 500,000 ₪ להקמת עסק חדש
 • עסקים קיימים שמחזורם השנתי אינו עולה על 6.25 מיליון ₪  יכולים להפנות בקשה להלוואה עד לסכום של 500,000 ₪ או הלוואה שסכומה עד 8% מן המחזור החודשי.

  מסלולי הלוואות :

 • מסלול עסקים בהקמה – הלוואות שנועדו לסייע ליזמים המבקשים להקים עסקים חדשים
 • מסלול הון חוזר – מטרת ההלוואות המוצעות במסלול זה היא לסייע לעסקים קיימים  בצמיחה, המתאפיינים בפערי תזרים, במימון ההון החוזר (ניתן לבקש החלפת אשראי קיים עד 50% מסך ההלוואה המוגשת כבקשה לקרן)
 • מסלול השקעות – ההלוואות במסלול השקעות הן הלוואות שמטרתן לסייע להתרחבות עסקים פעילים, רכישת ציוד, הקמת סניפים ועוד.
 • מסלול מהיר בסכום שאינו עולה על 100,000 ₪ – תת-מסלול המאפשר לקבל הלוואה לשם טיפול בבעיית הון חוזר, השקעה או הקמת עסק חדש.
 • משרד האוצר המפקח על הקרן הממשלתית לעסקים קטנים ובינוניים בחר בחברות ייעוץ עסקי מסוימות על מנת לבצע בדיקה של העסקים המבקשים הלוואה בערבות מדינה. חברות אלו מנתחות את העסק ובודקות את התכנית העסקית שהוכנה עבורך על ידי כלכלנים מומחים על מנת להגיש המלצה חיובית לקרן , בנוסף יש לעבור את אותו תהליך מול הבנק המלווה על מנת להגדיל את סיכויי הצלחת הבקשה. ההלוואות הניתנות מחולקות למספר מסלולים בהתאם להיקף הפעילות של העסק. המדינה מעניקה ערבויות להלוואה בשיעור של עד 85% מגובה ההלוואה.

  ריבית ההלוואה :

  הריבית שנושאות הלוואות בערבות המדינה נתונה לשיקול דעתו של כל בנק ולאישור וועדת האשראי של הקרן והיא נקבעת בהתאם לאמות המידה המקובלות במערכת הבנקאית.

  בטחונות לקבלת הלוואה בערבות המדינה:

 • המדינה מעמידה 60% – 85% מערך הערבות הכולל
 • הלוואות במסלול עסקים בהקמה ועסקים חדשים: נדרש להעמיד בטחונות נזילים בסך 10%מסכום ההלוואה (הלוואות עד 300,000 ₪) ועבור הלוואות בסכום גבוה מ-300,000 ₪ – 25% עבור יתרת הסכום.
 • הלוואות במסלול השקעות: נדרש להעמיד בטחונות נזילים בגובה 25% מההלוואה.
 • עסקים במסלול הון חוזר: נדרשים להעמיד בטחונות בגובה 25% מסכום ההלוואה.
 • אפשרות נוספת היא להעמיד ערב נוסף עבור 40% מסכום ההלוואה לכל היותר
 • הלווה נדרש להעמיד ערבויות אישיות בגובה סכום ההלוואה המלא
 • במסלול המהיר: ההלוואה הנה עד 100,000 ₪. ניתן להעמיד ערב אחד במקום בטחונות נזילים.
  ייתכן ויידרשו בטחונות נוספים, בהתאם לשיקול הבנק והחלטת הוועדה.
 • דרישות סף לקבלת הלוואה בערבות המדינה

  המדינה מעמידה מספר דרישות סף לקבלת ההלוואה, להן נדרש מבקש ההלוואה להתחייב בכתב:

  • הוכחה של השקעת הון עצמי בגובה 20% ומעלה בהקמת העסק.
  • עסקים קיימים במסלול השקעות, נדרש הון עצמי של 20% מגובה ההשקעה
  • העסק הסדיר את כל חובותיו למוסדות המס בישראל
  • חשבונות העסק וכן חשבונות בעלי המניות שלו חופשיים מהגבלה ועיקול ואינם מועמדים להגבלה.
  • לא מתנהל כל הליך משפטי כנגד העסק או בעליו מצד בנק כלשהו או ההוצאה לפועל
  • לא מתנהל כל הליך כינוס נכסים, פירוק, הסדר נושים, הוצאה לפועל או הקפאת הליכים כנגד העסק
  • העסק לא חב לבנק כלשהו חוב המוגדר כחוב פגום

 

תוכנית עסקית לקרן לסיוע לעסקים בינוניים :

במסגרת "תוכנית האצה" להתמודדות עם האטה בכלכלת העולם, הקימה ממשלת ישראל קרן להעמדת הלוואות בערבות מדינה לעסקים בינוניים ישראליים בישראל אשר ישנה הצדקה כלכלית לקיומם ושיש להם פוטנציאל להתפתח וליצור מקומות עבודה חדשים לישראלים בישראל.

שימושי ההלוואה

למטרות של הרחבת העסק, פיתוחו או תפעולו השוטף ובכלל זה החזר של אשראי בהיקף שלא יעלה על 50% מהיקף ההלוואה הנערבת המבוקשת ובלבד שהאשראי הנפרע מקורו בבנק אחר.
התנאים המרכזיים הנדרשים מהלווה לקבלת הלוואה:
הגשת תוכנית עסקית, אשר תיבחן ע"י הגוף המתאם והבנק ותהווה את הבסיס על פיו תבחן בקשת האשראי. במסלול ההשקעות: השקעת הון עצמי של 20% מגובה ההלוואה שתאושר ע"י ועדת האשראי של הקרן. מחזור העסק השנתי, בשנה שקדמה להגשת הבקשה, גבוה מ-22 מיליון ₪ וקטן מ-100 מיליון ₪ .
תנאי ההלוואה
גובה ההלוואה לא
יעלה על שיעור של 8% ממחזור המכירות השנתי של המבקש בשנה שקדמה להגשת הבקשה.
תקופת ההלוואה, לא תעלה על חמש שנים, כולל תקופת גרייס של עד שנה.

Assist-Team מומחים בגיוס הלוואה לעסק

אנו באסיסט-טים מומחים בגיוס הלוואות לעסקים מקרן בערבות מדינה, עד כה גייסנו הון מצטבר של עשרות מיליוני שקלים למספר עסקים מתחומים שונים ומגוונים כגון:

1. אתרי אינטרנט/סחר דיגיטלי

2. מסעדות ודוכני מזון

3. עסקים בתחום המסחר והקמעונאות

4. עסקים טכנולוגיים וסטארטאפים

5. נותני שירותים

נשמח לסייע גם לכם לקבל הלוואה ולהזניק את העסק שלכם קדימה!!!

לבדיקת זכאותכם לקבלת הלוואה לא עלות או התחייבות צרו עימנו קשר 

Assist-Team הדרך הנכונה לבדיקת השקעה

054-7191999

18:00 - 9:00

ילדי טהרן 8 ראשון לציון

ראשון לציון

שעות פעילות:
א'-ה': 09:00-18:00

info@assist-team.co.il

כתבו לנו

 כל הזכויות שמורות © 2017  Assist-Team 

צור קשר