Super Herbalife

הקמה של אתר סחר חדש בתחום הפארמה ותוספי התזונה ,ליווי היזמית משלב הרעיון הכולל בדיקת כדאיות להיתכנות של האתר ,לאחר מכן מימון דרך קרן נתן לצורך פיתוח והקמה של האתר. כיום ליווי עסקי חודשי לבדיקת התקדמות המכירות קרי בדיקה של תכנון מול ביצוע בפועל